Crynodeb o’r Telerau ac Amodau

Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant - Contract Cyfnod Penodol o 2 flynedd

Cyflog:

Cystadleuol

Lleoliad:

Abergele, Gogledd Cymru

Pecyn Adleoli:

Os oes angen i chi adleoli i ddod i weithio gyda ni, fe wnawn ni gytuno ar becyn adleoli hyblyg ar ôl penodi

Gofal Iechyd Preifat:

Byddwch chi’n cael eich cynnwys yn ein cynllun gofal iechyd preifat felly os oes angen triniaeth neu archwiliadau meddygol arnoch chi gallwch chi eu cael yn gyflym

Pensiwn:

Cynllun pensiwn â buddion wedi'u diffinio, neu os yw’n well gennych chi, cynllun â chyfraniadau wedi'u diffinio (Mae’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol â buddion wedi'u diffinio, y Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol â buddion wedi'u diffinio a’r Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol â chyfraniadau wedi’i diffinio ar gael)

Gwyliau:

33 diwrnod o wyliau’r flwyddyn ynghyd â gwyliau banc statudol (fel arfer rydyn ni’n cau dros y Nadolig felly bydd angen i chi gymryd 3 diwrnod o wyliau’r adeg yma)

Cynllun Arian Gofal Iechyd:

Bydd gennych chi fynediad at amrywiaeth o fuddion gofal iechyd drwy ein cynllun, sydd ar hyn o bryd yn cael ei ddarparu gan: UK Healthcare

Dysgu a Datblygu: 

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddatblygu cydweithwyr ac rydyn ni’n cynnig hyfforddiant helaeth i’ch helpu chi i wneud eich swydd neu symud i swyddi eraill ynghyd â nawdd ar gyfer cymwysterau ffurfiol a phroffesiynol

Ffioedd Proffesiynol:

Fe wnawn ni dalu eich ffioedd aelodaeth blynyddol gydag un o’r cyrff proffesiynol cydnabyddedig sy’n gysylltiedig â’ch swydd

Polisïau Ystyriol o Deuluoedd:

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o bolisïau ystyriol o deuluoedd i’ch helpu chi i gydbwyso ymrwymiadau gartref ac yn y gwaith

Cyfnod prawf:

Mae’r swydd hon yn cynnwys cyfnod prawf o chwe mis. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y cyfnod rhybudd ar gyfer y ddau barti yn fis o hyd. Ar ôl cwblhau’r cyfnod prawf yn llwyddiannus, chwe mis fydd y cyfnod rhybudd ar gyfer y swydd.
           

To Top